Quality Selección Emergentes, FI

NIVELL DE RISC
4/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inversió en actius de països emergents

Inverteix en qualsevol mena d'actiu (renda variable, renda fixa, divises i primeres matèries) per "capturar" el creixement dels països emergents.
  • Inversió mínima: 600 €.
  • Per a posicions a 3 anys.