Quality Mejores Ideas, FI

NIVELL DE RISC
5/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Les millors idees d'inversió en cada moment de mercat

Tria les millors idees d'inversió en cada moment de mercat, invertint en les regions, els sectors, els temes i les idees de llarg termini que l'equip gestor del fons consideri que tenen més potencial d'apreciació. Es contracta amb el servei d'assessorament BBVA Invest que assegura que la teva inversió s'adapta al teu perfil inversor.
  • Inversió mínima: 30 €.
  • Per a posicions a més de tres anys.