Quality Inversión Moderada, FI

NIVELL DE RISC
4/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Gestió activa i diversificada de la teva inversió

Delega la teva inversió a una gestió activa i diversificada, a través dels vehicles d'inversió més eficients i amb un nivell de renda variable del 20% al 60%.
  • Inversió mínima: 30 €.
  • Per a posicions a més de tres anys.