Quality Inversión Decidida, FI

NIVELL DE RISC
4/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Gestió activa i diversificada de la teva inversió

Delega la teva inversió a una gestió activa i diversificada, a través dels vehicles d'inversió més eficients i amb un nivell de renda variable del 50% al 90%.
  • 2 Inversió mínima: 30 €.
  • 2 Per a posicions a més de tres anys.