Multiactivo Mixto Renta Fija, FI

NIVELL DE RISC
3/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inverteix en renda fixa tenint en compte el ràting i sense perdre més del 30 %

El fons inverteix principalment en renda fixa, tenint en compte el seu ràting, i l'exposició al risc divisa no superarà el 30%. 
  • 2 Inversió mínima: 601 €.
  • 2 La durada de la cartera de renda fixa serà com a màxim de 5 anys.