Metrópolis Renta, FI

NIVELL DE RISC
7/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inversió global en actius de renda fixa o variable en mercats de l'OCDE

Fons d'inversió global que inverteix directament o indirectament en actius de renda fixa o renda variable. L'exposició de la cartera es fa principalment en mercats de l'OCDE. 
  • Inversió mínima: 5.000.000 €.
  • Per a posicions a més d'1 any.