CX Oportunitat Borsa, FI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inverteix en gestió passiva i limita les teves pèrdues al 5%

Fons d'inversió de gestió passiva que té com a objectiu de gestió limitar, a 30 d'abril de 2020, la pèrdua màxima al 5% de la inversió inicial feta el 9 d'abril de 2015, o mantinguda (ajustada per possibles reemborsaments/traspassos voluntaris), i, si escau, una rendibilitat lligada a tres accions. 
  • Inversió mínima: 1.000 €.
  • Per a posicions a més de 5 anys.