CX Evolució Rendes Novembre 2018, FI

NIVELL DE RISC
3/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Rendibilitat a venciment després de 5 traspassos anuals obligatoris

Obtenir a venciment de l'objectiu de rendibilitat no garantit el valor de la inversió inicial després de 5 traspassos de caràcter anual obligatoris. 
  • 2 Inversió mínima: 1.000 €.
  • 2 Per a posicions fins al venciment de la garantia el 2 de novembre de 2018.