CX Evolució Rendes Maig 2020, FI

NIVELL DE RISC
3/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Rendiment del 100% el 2020 després de 6 reemborsaments obligatoris

L'objectiu de rendibilitat no garantit consisteix que el valor de la inversió a 4 de maig de 2020 sigui almenys igual al 100% del valor del 28 de març de 2014 després de 6 reemborsaments anuals obligatoris. 
  • Inversió mínima: 1.000 €.
  • Per a posicions fins al venciment de la garantia el 4 de maig de 2020.