CX Evolució Rendes 5, FI

NIVELL DE RISC
3/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inverteix en renda fixa internacional pública i privada

Fons de renda fixa internacional que inverteix indistintament en actius de renda fixa privada o pública de qualsevol durada, sense expressar cap preferència, en països membres de l'OCDE o no, inclosos els emergents. 
  • Inversió mínima: 1.000 €.
  • Per a posicions fins al venciment de la garantia el 3 de maig de 2021.