CX Evolució Europa, FI

NIVELL DE RISC
1/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Fons de gestió passiva amb objectiu a venciment del 100,2%

Fons d'inversió de gestió passiva l'objectiu de gestió del qual és obtenir a venciment el 100,2% de la inversió inicial a 29 d'abril de 2016, o mantinguda, i, si escau, una rendibilitat lligada a un índex, així com fer anualment pagaments del 0,2% brut.
  • Inversió mínima: 1.000 €.
  • Per a posicions a més de 7 anys.