CX Evolució Europa 2, FI

NIVELL DE RISC
1/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Fons de gestió passiva amb objectiu a venciment del 100,2%

Fons d'inversió de gestió passiva l'objectiu de gestió del qual és obtenir a venciment, el 22 de juliol de 2016, el 100,2% de la inversió inicial o mantinguda i, si escau, una rendibilitat lligada a un índex, així com pagar anualment el 0,2% brut via reemborsaments obligatoris.
  • Inversió mínima: 1.000 €.
  • Per a posicions a més de 7 anys.