CX Evolució Borsa 3, FI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Obtén a venciment el 100% de la teva inversió inicial

Obtenir a venciment el 100% de la inversió inicial a 29 de gener de 2016, o mantinguda (ajustada per possibles reemborsaments/traspassos voluntaris) i, si escau, una rendibilitat lligada a 3 accions. 
  • Inversió mínima: 1.000 €.
  • Per a posicions a més de 6 anys.