CX Evolució Borsa 2, FI

NIVELL DE RISC
1/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Fons de gestió passiva amb objectiu de gestió a venciment o mantinguda

Fons d'inversió de gestió passiva l'objectiu del qual és obtenir a venciment la inversió inicial a 4 de març de 2015, o mantinguda (ajustada per possibles reemborsaments/traspassos voluntaris) i, si escau, una rendibilitat lligada a 3 accions.
  • Inversió mínima: 1.000 €.
  • Per a posicions a més de 6 anys.