CX Evolució 6, FI

NIVELL DE RISC
3/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Rendiment del 100% amb rendibilitat fixa addicional

Obtenir a venciment el 100% de la inversió inicial més una rendibilitat fixa addicional. L'objectiu de rendibilitat és una estimació de la gestora, podria no assolir-se i no està garantit. 
  • Inversió mínima: 1.000 €.
  • Per a posicions fins al venciment de la garantia el 3 de maig de 2021.