BBVA Rendimiento Europa III, FI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Fons de rendibilitat no garantida

Fons de renda variable amb un objectiu de rendibilitat no garantida a venciment de l'estratègia. Termini de comercialització finalitzat. 
  • Inversió mínima: 600 €.
  • Per a posicions fins al venciment de l'estratègia el 13 de maig de 2019.