BBVA Rendimiento Europa, FI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Fons de rendibilitat no garantida

Fons de renda variable amb un objectiu de rendibilitat no garantit al venciment de l'estratègia. Termini de comercialització finalitzat. 
  • Inversió mínima: 600,00 €.
  • Per a posicions fins al venciment de la garantia el 15 d'octubre de 2018.