BBVA Rendimiento España II, FI

NIVELL DE RISC
1/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Fons de rendibilitat no garantida vinculada a l'IBEX35

Fons de renda variable amb un objectiu de rendibilitat no garantit vinculat a l'evolució de l'índex IBEX35. 
  • Inversió mínima: 600 €.
  • Fins al venciment de l'estratègia el 5 de desembre de 2024.