BBVA Oportunitat Accions V, FI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Fons de rendibilitat no garantida

Fons de renda variable amb un objectiu de rendibilitat no garantida a venciment de l'estratègia. Termini de comercialització finalitzat. 
  • Inversió mínima: 3.000 €.
  • Fins al venciment de l'estratègia el 30 d'abril de 2020.