BBVA Oportunidad Acciones IV, FI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Fons de rendibilitat no garantida

Fons de renda variable amb un objectiu de rendibilitat no garantida a venciment de l'estratègia. Termini de comercialització finalitzat. 
  • 2 Inversió mínima: 3.000 €.
  • 2 Per a posicions fins al venciment de l'estratègia el 12 de febrer de 2021.