BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulación, FI

NIVELL DE RISC
5/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Exposició a renda variable d'emissors i mercat europeus

El fons tindrà una exposició de més d'un 75% en renda variable, principalment d'emissors/mercats europeus, sense descartar altres països de l'OCDE, sense predeterminació pel que fa a capitalització, que ofereixin alts ingressos per dividend. La resta de l'exposició serà en renda fixa pública o privada OCDE, incloent-hi fins a un 20% en dipòsits, amb, com a mínim, qualitat creditícia mitjana (mín. BBB-) o qualificació d'Espanya en cada moment, si fos inferior.
  • Inversió mínima: 600 €.
  • Per a posicions a més de tres anys.