BBVA Gestión Protección 2020 BP, FI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Gestió d'actius per maximitzar la ràtio rendibilitat/risc

Fons l'objectiu de gestió del qual és maximitzar la ràtio rendibilitat/risc mitjançant la gestió activa dels actius del fons, subjecte al compliment d'una garantia que consisteix a garantir al venciment el màxim entre la inversió inicial i la inversió consolidada. 
  • Inversió mínima: 600 €.
  • Per a posicions fins al venciment de la garantia el 31 de desembre de 2020.