BBVA Gestió Moderada, FI

NIVELL DE RISC
4/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inversió en renda viable a través d'IIC

Gestió activa que inverteix la seva cartera de manera directa o indirecta a través d'altres IIC, i la inversió en renda variable serà com a mitjana del 40%.
  • Inversió mínima: 600 €.
  • Per a posicions a més de tres anys.