BBVA Gestión Conservadora, FI

NIVELL DE RISC
3/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Fons d'inversió directa o indirecta a través d'IIC

Fons de renda fixa mixta euro, que inverteix la seva cartera de manera directa o indirecta a través d'altres IIC, amb una inversió en renda variable mitjana del 20%.
  • 2 Inversió mínima: 600 €.
  • 2 Per a posicions a més de tres anys.