BBVA Fusión Corto Plazo III, FI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Actius de renda fixa pública i privada en euros

Fons de renda fixa curt termini que inverteix en actius de renda fixa pública i privada denominats en EUR i els actius que la componen no superaran els 18 mesos fins al venciment.
  • Inversió mínima: 180.000 €.
  • Per a posicions a curt termini.