BBVA Estrategia 0-50, FI

NIVELL DE RISC
4/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inverteix en el mercat global de renda variable i renda fixa

Fons d'inversió que ofereix la possibilitat d'invertir en el mercat global de renda variable i renda fixa, d'una manera diversificada. 
  • Inversió mínima: 500.000 €.
  • Aquest fons està orientat a inversions a un termini superior a 3 anys.