BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo, FI

NIVELL DE RISC
1/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Actius de renda fixa emesos pel Tresor Públic Espanyol

Tota la seva cartera està invertida en actius de renda fixa curt termini emesos pel Tresor Públic Espanyol.
  • Inversió mínima: 300 €.
  • Per a posicions a curt termini.