BBVA Crèdit Europa, FI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inverteix directament o indirectament en renda fixa pública o privada

El fons invertirà directament o indirectament (fins a un 10% del patrimoni a través d'IIC financeres de renda fixa, harmonitzades o no, pertanyents o no al Grup BBVA) més d'un 50% de l'exposició total en actius de renda fixa privada i la resta en renda fixa pública (inclosos instruments del mercat monetari cotitzats o no, que siguin líquids, i fins al 10% en dipòsits). 
  • Inversió mínima: 10.000.000 €.
  • Per a posicions a més de tres anys.