BBVA Creciente, FI

NIVELL DE RISC
4/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Rendibilitat anual creixent del capital invertit

Fons objectiu de rendibilitat que recupera el capital invertit al cap de cinc anys i sis mesos, mentre reps una rendibilitat anual creixent. Període de comercialització finalitzat.
  • Inversió mínima: 600 €.
  • Per a posicions fins al venciment de l'estratègia el 15/11/2021.