BBVA Consolidación 85, FI

NIVELL DE RISC
5/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Diversifica invertint en renda variable i renda fixa global

Aconsegueix diversificació invertint en renda variable i renda fixa global. Té objectiu de rendibilitat no garantit que consistirà que el seu valor liquidatiu diari no sigui inferior al 85% del valor liquidatiu màxim històric.
  • 2 Inversió mínima: 30 €.
  • 2 Per a posicions a més de dos anys.