BBVA Bonos Plazo VIII, FI

NIVELL DE RISC
4/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inverteix en renda fixa amb objectiu de rendibilitat no garantida

Fons de renda fixa amb un objectiu de rendibilitat no garantit a venciment de l'estratègia. Termini de comercialització finalitzat. 
  • Inversió mínima: 600 €.
  • Fins al venciment de l'estratègia el 15 de novembre de 2019.