BBVA Bonos Patrimonio Rentas II, FI

NIVELL DE RISC
4/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inverteix en renda fixa amb objectiu de rendibilitat no garantida

Fons de renda fixa amb un objectiu de rendibilitat no garantit a venciment de l'estratègia. Termini de comercialització finalitzat.
  • Inversió mínima: 20.000 €.
  • Fins al venciment de l'estratègia el 28 de gener de 2019.