BBVA Bonos Euskofondo, FI

NIVELL DE RISC
3/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Renda fixa a llarg termini emesa pel País Basc

Inverteix en renda fixa a llarg termini de deute emès per la comunitat autònoma del País Basc, diputacions forals o entitats locals.
  • Inversió mínima: 150.000 €.
  • Per a posicions a més de dos anys.