BBVA Bonos España Largo Plazo, FI

NIVELL DE RISC
3/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inverteix en el mercat espanyol de renda fixa

Ofereix la possibilitat d'invertir en el mercat espanyol de renda fixa, a diferents terminis, i la seva cartera està formada per títols de renda fixa emesa o avalada per l'Estat espanyol o les comunitats autònomes.
  • Inversió mínima: 10.000 €.
  • Per a posicions a més de tres anys.