BBVA Bonos Duración, FI, Clase B

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Deute públic o renda fixa privada d'alta qualitat creditícia

La cartera del fons es compon majoritàriament per deute públic, encara que també pot invertir en renda fixa privada d'elevada qualitat creditícia.
  • Inversió mínima: 35.000 €.
  • Per a posicions a més de dos anys.