BBVA Bonos Dólar Corto Plazo, FI

NIVELL DE RISC
4/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inverteix en actius del mercat monetari (qualsevol àrea)

Destina la major part de la seva inversió a actius del mercat monetari, emesos per emissors de qualsevol àrea geogràfica, tant públics com privats.
  • Inversió mínima: 600 €.
  • Per a posicions a més de 3 anys, conscients de l'exposició del fons a USD.