BBVA Bonos Corto Plazo Plus, FI

NIVELL DE RISC
2/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inversió en deute públic o privat d'alta qualitat creditícia (en euros)

Inverteix en actius de renda fixa en euros tant en deute públic com en renda fixa privada d'alta qualitat creditícia.
  • Inversió mínima: 1.000 €.
  • Per a posicions a curt termini.