BBVA Bonos Corporativos Flexible, FI

NIVELL DE RISC
3/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Diversifica invertint en renda fixa privada

Fons de Renda Fixa Internacional Flexible que inverteix en una cartera global diversificada, principalment de renda fixa privada. La durada mitjana de la cartera se situarà entre 0 i 10 anys. El fons pot invertir fins a un 50% en actius per sota de grau d'inversió i emergents. L'estil d'inversió és independent a un índex de referència i està basat en la selecció de bons i emissors.
  • Inversió mínima: 30 €.
  • Per a posicions a més de tres anys.