BBVA Bonos Core BP, FI

NIVELL DE RISC
1/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Gestió activa i flexible de les teves inversions en renda fixa pública

Inverteix més del 60% de la cartera en renda fixa pública amb una gestió activa i flexible de la durada.
  • Inversió mínima: 50.000 €.
  • Per a posicions a més de tres anys.