BBVA Bonos Cash, FI

NIVELL DE RISC
1/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inverteix en actius de renda fixa

Fons d'inversió que t'ofereix la possibilitat d'invertir en actius de renda fixa pública i privada denominats en euros els venciments dels quals no superin els 12 mesos.
  • 2 Inversió mínima: 600 €.
  • 2 Per a posicions a curt termini.