BBVA Bonos 2021, FI

NIVELL DE RISC
3/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inverteix en actius de renda fixa pública i privada espanyola

Es tracta d'un fons que inverteix en actius de renda fixa pública i privada, amb un venciment proper als 9 anys, principalment en títols de renda fixa pública espanyola o avalada per l'Estat espanyol i en renda fixa privada d'emissors de l'OCDE.
  • Inversió mínima: 600 €.
  • Per a posicions a 9 anys, coincidint amb el venciment de la cartera.