BBVA Estalvi Empreses, FI

NIVELL DE RISC
1/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Inverteix en actius de renda fixa pública i privada

Fons d'inversió que ofereix la possibilitat d'invertir en actius de renda fixa pública i privada amb venciments inferiors a 18 mesos i denominats en euros d'una manera diversificada amb un perfil de risc baix.
  • 2 Inversió mínima: 180.000 €.
  • 2 Per a posicions a curt termini.