BBVA Ahorro Cartera, FI

NIVELL DE RISC
1/7

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i pot variar durant el temps.

Fons amb inversió en actius de renda fixa pública i privada

Fons de renda fixa a curt termini que inverteix en actius de renda fixa pública i privada expressats en EUR.
  • 2 Inversió mínima: 10 €.
  • 2 Per a posicions a més d'1 any.