Servei de Trasllat de Comptes

Canvia els serveis associats a un compte de pagament d'una entitat a una altra a Espanya, dins la mateixa entitat, i facilita l'obertura transfronterera de compte dins la UE.

Servei aplicat entre diferents entitats a Espanya.

I també entre comptes d'una mateixa entitat.

Trasllat de les ordres permanents de transferències.

Les transferències entrants periòdiques i els càrrecs domiciliats.

Obre un compte en un altre país de la Unió Europea.

Nosaltres et facilitem la informació dels teus serveis.

Característiques principals

 • Servei gratuït a clients consumidors.
 • Per iniciar la sol·licitud de trasllat, has de tenir obert o obrir un compte a BBVA i signar una sol·licitud de trasllat (1)
 • Els serveis que es poden traslladar són: ordres permanents de transferència, transferències entrants periòdiques i càrrecs domiciliats.
 • Pots sol·licitar la cancel·lació del compte antic, amb el trasllat previ del saldo disponible al nou, sense cap cost.
 • Ens encarreguem de sol·licitar la informació necessària a l'entitat propietària del compte.
 • Un cop rebem la informació, ens encarregarem de:
  • Establir les ordres permanents de transferències des del teu compte i de l'execució de les mateixes a partir de la data especificada en l'autorització.
  • Acceptació dels càrrecs domiciliats a partir de la data especificada en la sol·licitud. 
  • Comunicació als ordenants de transferències entrants periòdiques.
  • Comunicació als beneficiaris de càrrecs domiciliats.
  • Podem proporcionar-te models de carta a utilitzar, en cas que decideixis proporcionar tu mateix la informació als ordenants de transferències i beneficiaris de càrrecs.
 • El compte antic haurà de tenir el saldo suficient fins que tot el procés es completi.

(1) Cal la signatura de tots els titulars del compte que es traslladarà.

Com puc fer la sol·licitud?

 • Baixa el formulari d'autorització següent, emplena la sol·licitud i lliura-la signada a la teva oficina BBVA.
 • En el formulari has d'especificar:
  • IBAN del compte origen.
  • IBAN del compte destí.
  • Selecció dels serveis que vols traslladar, opcions a executar per part de l'entitat propietària del compte (Proveïdor Transmissor) i opcions a executar per part de BBVA (Proveïdor Receptor).
  • Data d'execució del trasllat, no podrà ser inferior a 13 dies hàbils a partir de la data d'entrega de la sol·licitud.
  • Nom i cognoms, NIF i signatura de tots els titulars.

Característiques principals

 • Servei gratuït a clients consumidors.
 • Els serveis que es poden traslladar són: ordres permanents de transferència, transferències entrants periòdiques i càrrecs domiciliats.
 • Pots sol·licitar la cancel·lació del compte antic, amb el trasllat previ del saldo disponible al nou, sense cap cost.
 • Un cop rebem la informació, ens encarregarem de:
  • Establir les ordres permanents de transferències des del teu compte i de l'execució de les mateixes a partir de la data especificada en l'autorització.
  • Acceptació dels càrrecs domiciliats a partir de la data especificada en la sol·licitud. 
  • Comunicació als ordenants de transferències entrants periòdiques.
  • Comunicació als beneficiaris de càrrecs domiciliats.
  • Podem proporcionar-te models de carta a utilitzar, en cas que decideixis proporcionar tu mateix la informació als ordenants de transferències i beneficiaris de càrrecs.

Com puc fer la sol·licitud?

 • Baixa el formulari d'autorització següent, emplena la sol·licitud i lliura-la signada a la teva oficina BBVA.
 • En el formulari has d'especificar la data d'execució del trasllat.

Característiques principals

 • Servei gratuït a clients consumidors que vulguin obrir un compte a l'estranger dins la Unió Europea.
 • Et facilitarem de manera gratuïta una llista de la totalitat de les ordres permanents de transferència vigents, de les transferències periòdiques entrants i dels càrrecs domiciliats carregats en el compte, tot això durant els 13 mesos precedents.
 • Pots sol·licitar la transferència del saldo romanent del teu compte al compte de pagament del país de destinació i la cancel·lació del compte, per a això, és imprescindible que en la sol·licitud hi incloguis l'IBAN corresponent. Recorda que per poder cancel·lar-lo és requisit no tenir obligacions pendents amb càrrec a aquest compte de pagament. T'informarem quan les obligacions pendents impedeixin el tancament del compte.

Com puc fer la sol·licitud?