Qui és el responsable del fitxer? Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), amb domicili social a plaça de San Nicolás, 4, 48005, Bilbao és el responsable del fitxer en què s'inclouran les dades personals facilitades en aquest formulari.

Amb quina finalitat es tractaran les dades? BBVA tractarà les dades personals que facilitis en el formulari amb la finalitat de gestionar la teva sol·licitud d'accés i ús de l'eina Valorama. En cas que no marquis la casella habilitada a aquest efecte en el formulari, consentiràs que BBVA et remeti informació comercial sobre els préstecs hipotecaris de BBVA per correu electrònic, així com a través de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

Quant temps tractarà BBVA les dades personals? BBVA conservarà les dades facilitades en aquest formulari durant un termini màxim de 6 mesos. Transcorregut aquest termini, les teves dades personals es cancel·laran.

Quins són els meus drets en relació amb el tractament de dades personals?

  • Consultar les dades personals que s'incloguin en el fitxer de BBVA (dret d'accés)
  • Sol·licitar la modificació de les dades personals (dret de rectificació)
  • Sol·licitar que no es tractin les dades personals (dret d'oposició)
  • Sol·licitar la supressió de les dades personals (dret de cancel·lació)
  • Pots exercir aquests drets davant de BBVA (adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la teva identitat) a través dels canals següents: enviant un escrit al Servei d'Atenció al Client del Grup BBVA: Apartat de Correus 1598, 28080 Madrid; enviant un correu electrònic a: serviciodeatencionalcliente@bbva.com o presentant un escrit en qualsevol de les oficines de BBVA.

Tu et responsabilitzes de la veracitat de les dades personals que facilites a BBVA i de mantenir-les degudament actualitzades.