Com matricular el teu fill en un jardí d'infants

T'expliquem el període i els requisits de matriculació, com funciona el sistema de punts i de qui depenen les subvencions

Fins als tres anys l'educació no és obligatòria. Per això, l'oferta de jardins d'infants públics és molt més reduïda que la de col·legis i instituts, i en molts llocs no cobreix la demanda real.

Per aquesta raó, és important conèixer bé els passos i requisits per poder aconseguir plaça en un jardí d'infants públic.

Les dades que oferim a continuació són generals i comunes. Com que els jardins d'infants públics són competència de les comunitats autònomes, en el vostre lloc de residència pot haver-hi peculiaritats, per la qual cosa per obtenir informació més fidedigna convé consultar el web de la comunitat i l'ajuntament corresponents.

Els jardins d'infants privats solen tenir els seus propis requisits de matriculació. No obstant això, el fet que siguin privats no implica que puguin actuar pel seu compte.

Tots els jardins d'infants, públics i privats, han de complir uns requisits que marca la llei:

 • Els nens han d'estar controlats per personal professional i qualificat en educació infantil.
 • El local del jardí d'infants ha de ser d'ús exclusiu per a aquesta finalitat i disposar d'un accés des de l'exterior.
 • Una de les seves instal·lacions ha de ser una sala d'usos múltiples amb una mida igual o superior a 30 metres quadrats.

El jardí d'infants ha de complir amb el programa educatiu establert pel Ministeri d'Educació. A més d'aquests criteris generals, cada comunitat autònoma pot establir uns criteris addicionals per augmentar i garantir la seguretat dels nens.

Els terminis d'inscripció en els jardins d'infants privats coincideixen amb els dels públics, encara que solen mantenir uns nivells de flexibilitat una mica superiors.

La principal diferència entre els jardins d'infants públics i privats és el preu. Els privats són més cars. Per això, la primera opció dels pares amb sous mitjans sol ser el jardí d'infants públic. A canvi, els jardins d'infants privats solen oferir horaris molt més flexibles que cobreixen les necessitats dels pares sigui quin sigui el seu horari laboral.

Requisits per sol·licitar plaça

En general, els requisits que es demanen són similars a totes les comunitats autònomes:

 • El nadó ha de tenir com a mínim 16 setmanes d'edat a l'inici del curs escolar.
 • Els jardins d'infants han d'acceptar totes les sol·licituds, independentment del nombre de places que disposin. Després es decidirà com donar-les.
 • Els pares han d'estar empadronats a la localitat en la qual es troba el jardí d'infants que sol·liciten.
 • Portar original i fotocòpia del llibre de família (si es té), partida de naixement, o altres documents relatius a la filiació en els quals es pugui comprovar el nom i la data de naixement del nen i la relació amb els pares.
 • Lliurar un certificat de l'empresa o, si no, l'última nòmina per deixar constància de la jornada laboral dels progenitors.
 • Documentació justificativa de la proximitat del domicili familiar.

Dates de sol·licitud i de matriculació

És important conèixer el termini d'inscripció dels jardins d'infants, ja que és un tràmit que es fa amb relativa antelació a la data de matriculació definitiva. Si no es fa a temps, és possible que es perdi l'oportunitat d'obtenir una plaça per al curs escolar desitjat.

Per tant, si estàs embarassada i creus que necessitaràs que el teu nadó vagi a un jardí d'infants quan comenci el curs, hauràs de sol·licitar plaça, encara que el nen no hagi nascut. La llei estableix que “es pot sol·licitar una plaça per als nens en fase de gestació quan el seu naixement està previst com a mínim 16 setmanes abans del començament del curs”. Això és així perquè en els jardins d'infants només es pot matricular els nadons a partir de les 16 setmanes de vida.

 • Per norma general, el termini de preinscripció en els jardins d'infants comença el 15 de febrer i finalitza el 30 d'abril.
 • A partir de maig, normalment cap a la meitat del mes, es publiquen les llistes provisionals d'admesos.
 • En aquest moment s'obre el període de reclamacions.
 • A principis de juny es publica la llista definitiva d'admesos.
 • Des que es publica aquesta última llista, els pares tenen un termini aproximat d'un mes, fins al 25 de juny habitualment, per fer la matrícula en el jardí d'infants en el cas d'haver estat admesos.

Com s'adjudiquen les places?

Per adjudicar les places s'utilitza un barem de punts que categoritza cada família sol·licitant en funció de les seves característiques. Com més punts acumuli una família, més possibilitats té d'obtenir una plaça per al seu nadó.

Per fer-ho, s'han establert una sèrie de criteris als quals correspon una puntuació concreta:

 • Renda anual de la unitat familiar: 10 punts quan un dels dos progenitors o dels tutors legals rep l'ajuda de renda mínima d'inserció, calculada en funció dels fills a càrrec del beneficiari.
 • Proximitat del domicili de la unitat familiar o del lloc de treball del pare, la mare o el tutor al jardí d'infants:
  • 30 punts, quan el domicili habitual és a l'àrea d'influència del jardí d'infants.
  • 20 punts, quan el lloc de treball d'un dels dos progenitors o del tutor legal estigui a l'àrea d'influència del jardí d'infants.
  • 10 punts, quan el domicili habitual és en el mateix municipi que el jardí d'infants, però no dins la seva àrea d'influència.
 • Familiars escolaritzats: 40 punts, quan el nadó té algun germà matriculat en el mateix centre, o quan algun dels seus progenitors o tutors legals treballi allà en el moment de la preinscripció.
 • Discapacitat: 10 punts, quan el nadó, algun dels seus progenitors o tutors, o algun dels seus germans acrediti una discapacitat igual o superior al 33 %.
 • Criteris complementaris:
  • 5 punts, per pertànyer a una família nombrosa o monoparental.
  • 10 punts, si el nadó té alguna malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Preu dels jardins d'infants i subvencions

El preu del jardí d'infants variarà molt en funció de si s'opta per un centre públic o un de privat. Tanmateix, existeixen unes despeses comunes en les diferents opcions de les quals es pot extreure una mitjana per calcular, més o menys, quin serà el desemborsament que caldrà fer arribat el moment.

 • Matrícula anual: entre 150 € i 200 €.
 • Assegurança escolar: entre 25 € i 30 €.
 • Taxa mensual: entre 180 € i 200 €.
 • Material (uniforme, xandall, pitet, etc.): entre 100 € i 150 €.

Les comunitats autònomes poden concedir subvencions per costejar part del preu dels jardins d'infants privats. La quantia, els criteris i el nombre de concessions depèn de la legislació i la partida pressupostària de cada comunitat.

Convé informar-se visitant l'apartat d'educació del web de la comunitat autònoma i l'ajuntament corresponents.

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA