Inscriure el nadó en el Registre Civil i altres tràmits

Quan neix un fill, cal fer una sèrie de tràmits administratius; te'ls expliquem pas a pas

Quan neix un fill, els pares o tutors legals han de fer una sèrie de tràmits per convertir el nadó en un ciutadà amb tots els seus drets.

Per guanyar temps, durant les últimes setmanes d'embaràs convé esbrinar on caldrà anar per fer cada tràmit i preparar la documentació. Alguns formularis es poden baixar per internet.

Hi ha empreses que s'ocupen d'aquests tràmits per un preu que oscil·la entre els 30 i els 70 euros. Si es pot optar per aquesta via (de vegades és cal que els pares hi vagin en persona), caldrà fer una autorització i signar els impresos necessaris.

Internet ha agilitzat molts tràmits. Ara es pot incloure l'infant a la Seguretat Social a través d'un web, i en molts casos és possible inscriure'l en el Registre Civil des del mateix hospital.

4. Empadronar l'infant

Habitualment, l'empadronament del nounat es fa d'ofici en els ajuntaments amb la informació que envia el Registre Civil. Si els pares no viuen junts, es dona preferència al domicili de la mare.

Si corre pressa, els pares poden empadronar directament el nadó al seu ajuntament, o a la junta de districte si és una ciutat gran, amb el DNI i el certificat literal de naixement.

5. Demanar el títol de família nombrosa

Si neix un tercer fill o si, de dos fills, un té una minusvalidesa, la família es converteix en nombrosa.

El títol de Família Nombrosa es gestiona als serveis socials de les comunitats autònomes (algunes permeten fer-ho per Internet).

Cal presentar fotocòpia i DNI dels pares i fills de més de 14 anys, fotocòpia i original del llibre de família o dels certificats de matrimoni i naixement dels fills i un volant o certificat d'empadronament en vigor.

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA