Embarassada a la feina

Les embarassades tenen determinats drets a la feina per protegir la seva salut i la del nadó que ve en camí

L'embaràs no és una malaltia, però sí una situació especial que requereix determinades atencions per protegir la salut de la mare i del futur nadó. Per això, comporta una protecció especial a la feina des del principi fins al final.

Quan cal comunicar que s'està embarassada?

És una decisió personal, ja que la llei no exigeix informar de l'embaràs, ni tan sols en una entrevista de treball, ni estableix una data límit per dir-ho.

L'acomiadament en l'embaràs es considera nul (si s’escau, la treballadora tindria dret a triar entre la indemnització de 45 dies per any treballat o la reincorporació immediata). Si el contracte és indefinit, pot ser útil dir-ho com més aviat millor per poder justificar les absències, si es produeixen, en anar al metge a fer-se proves durant l'horari laboral.

Si el contracte és temporal, la decisió de dir-ho o no és més aviat ètica. Es pot esperar a signar un nou contracte o dir-ho quan es consideri oportú (la baixa per maternitat no té cap cost per a l'empresa). Tanmateix, en cas que el lloc comporti algun risc per a l'embaràs, convé dir-ho com més aviat millor, ja que en aquest cas la llei obliga a canviar l'embarassada a un lloc segur i, si no és possible, tenir en compte una baixa especial.

Es pot anar al metge en horari de treball?

Sí. Segons l'article 26.5 de la Llei de prevenció de riscos laborals, "les treballadores embarassades poden absentar-se de la feina per fer els exàmens prenatals i les tècniques de preparació al part, sempre que avisin l'empresari i justifiquin la necessitat de fer aquestes visites mèdiques dins la jornada laboral".

 

Risc durant l'embaràs

La llei protegeix l'embarassada quan la seva feina pugui perjudicar la seva salut o la del nadó que espera. Hi ha feines que directament són incompatibles amb l'embaràs com, per exemple, les professions que impliquen el contacte amb certs agents químics o biològics o exposicions a radiacions que podrien perjudicar el fetus.

Quan l'activitat laboral implica un risc per a l'embarassada o el fetus, la llei obliga l'empresa a modificar les condicions del lloc de treball per evitar aquests riscos.

Si no és possible modificar les condicions del lloc o no se la pot recol·locar en un altre lloc, l'embarassada rebrà la baixa mèdica i cobrarà una prestació de risc durant l'embaràs, equivalent al 100% de la base reguladora (una quantitat diària que s'obté de dividir el sou abans de les retencions entre 30 dies).

Per això, durant la primera visita al ginecòleg el metge pregunta a la mare les condicions de la seva feina, per si hi pot haver alguna cosa que la perjudiqui i calgui canviar.

Per exemple, si l'embarassada treballa de nit, es pot plantejar demanar un canvi de torn amb un justificant mèdic que indiqui que treballar de nit suposa un risc per a l'embaràs. L'article 26.1 de la Llei de prevenció de riscos laborals té en compte el treball nocturn i el treball a torns com a condicions que poden suposar un risc per a l'embaràs.

Quan la feina implica un risc per a l'embarassada o el fetus, l'empresa l'ha de recol·locar en un altre lloc. Si no és possible, pot rebre la baixa mèdica

Es pot treballar fins al final?

En principi, si tot va bé i depenent del tipus de feina i de l'horari, l'embarassada pot treballar fins a l'últim dia, encara que de vegades durant les últimes setmanes el metge dona la baixa per incapacitat temporal (que no es descompta del permís per maternitat), per evitar el cansament afegit que de vegades suposen els trasllats i l'estrès laboral, sobretot en els treballs que requereixen romandre en la mateixa postura molt temps.

Durant aquesta baixa, la Seguretat Social paga una prestació per incapacitat temporal equivalent al 60% de la base reguladora del dia 4 al 20 de la baixa i del 75% del dia 21 en endavant, encara que molts convenis estableixen que l'empresa complementa aquest percentatge fins al 100%.

Atencions a la feina

Encara que, en general, el treball no té riscos per a l'embaràs, cal tenir en compte algunes atencions:

  • No convé fer esforços ni agafar pesos.
  • Cal evitar l'exposició a la calor o al fred excessius, a vibracions de màquines i a ambients sorollosos.
  • Cal evitar les presses. No convé córrer per agafar un tren o un autobús que està a punt de sortir.
  • Si cal conduir, convé mantenir una distància mínima de 25 cm entre el pit i el volant. Cal col·locar el cinturó de seguretat de manera que la cinta inferior quedi per sota de la panxa i la superior entre els pits, creuant una de les espatlles.
  • Al final del tercer trimestre, quan la panxa és molt prominent, és possible que el ginecòleg recomani deixar de conduir.
  • En l'embaràs convé menjar sovint i en petites quantitats. Per això, és aconsellable endur-se a la feina algun piscolabis (fruita, sucs o iogurt) i fer diverses pauses per menjar.
  • Si cal estar moltes hores a peu dret, és possible utilitzar mitges de compressió per millorar la circulació sanguínia. Convé seure durant uns minuts cada hora. Si es pot, és aconsellable descansar amb les cames aixecades.
  • A les feines sedentàries, és important utilitzar una cadira que permeti regular l'altura amb un suport que subjecti bé la part baixa de l'esquena. Convé recolzar els peus sobre un tamboret petit i moure's una mica cada hora: fer un volt o, almenys, posar-se dret i estirar braços i cames.
  • Cal vigilar amb l'estrès, ja que és un factor de risc perquè el nadó neixi prematur. Si la feina provoca molt estrès, cal comentar-ho al metge perquè ho valori.

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA