Revisa la teva economia domèstica

Un nadó suposa un canvi en la teva vida, també financer. Crea un coixí per afrontar millor les noves despeses i garantir la teva tranquil·litat econòmica

La notícia d'un embaràs provoca molta alegria, però també exigeix una reflexió econòmica. Per preparar-se, convé fer una revisió profunda de la situació econòmica i reorganitzar les despeses per adequar-les al nou pressupost familiar, per evitar estretors futures.

El control de l'economia familiar

Els ingressos mensuals d'una família, amb fills o sense, han de cobrir les necessitats bàsiques, fer front a possibles compromisos de deute i, sobretot, garantir un futur econòmic estable. En aquest sentit, per exemple, la regla del 50-30-20 és una bona opció per vertebrar ingressos i despeses.

La regla del 50-30-20 suposa repartir els ingressos en tres grups de despesa principals:

  • El 50% dels ingressos ha d'estar destinat a cobrir necessitats bàsiques, com ara el pagament d'un lloguer o d'una hipoteca, però també d'alimentació, energia, desplaçaments, etc.
  • Un 30% de les despeses es reserva per a béns o serveis útils o atractius, però no realment necessaris. Aquí entrarien qüestions tan diverses com oci, capritxos tecnològics, vacances, etc.
  • El 20% dels ingressos haurien d'estalviar-se, en el millor dels casos, en un compte a part.

Aquest control de l'economia domèstica garanteix un bon maneig dels ingressos i, a més, a la llarga permet crear un coixí financer per sufragar despeses sobtades o imprevistes. I això, que ho ha de fer qualsevol família, és possiblement més important amb l'arribada un nadó.

Quines despeses ocasiona l'arribada del nadó?

Les despeses d'un nounat són elevades. A més de roba i productes d'higiene, són necessaris un munt d'accessoris que en faciliten l'atenció i en garanteixen la seguretat, com el cotxet de passeig, la banyera o el seient per al cotxe, que suposen un desemborsament important.

A aquestes despeses extres cal sumar-hi:

  • Una despesa més elevada de calefacció a l'hivern i d'aire condicionat a l'estiu (per refrescar la seva habitació abans de posar-lo a dormir, ja que l'aire no s'ha de posar amb el nadó a l'habitació).
  • Possibles despeses mèdiques en cas de malaltia per a medecines o atencions específiques.

A més, cal tenir en compte que a aquestes despeses fixes i imprevistos del nadó s'hi poden sumar altres contratemps del dia a dia que poden desbaratar el pressupost, com ara avaries a la llar o al cotxe, pagaments de la declaració de la renda, despeses per una malaltia sobtada, dentista... etc.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el naixement d'un fill pot disparar les despeses fins a un 40%. Aquest fet, per tant, exigeix a la unitat familiar una redistribució de les despeses per adaptar-se a la nova situació. I la realitat és que qualsevol d'aquestes despeses es pot suportar millor preveient una mica

Instruments de suport per a la previsió de despeses

Per poder tenir una capacitat d'estalvi adequada i un maneig correcte dels diners, és necessari trobar una bona relació qualitat-preu en les decisions de cada dia. Això afecta tant la compra diària com altres decisions més importants com lloguers, endeutaments o altres compromisos financers a llarg termini.

Com a punt de partida, convé fer una radiografia de despeses i ingressos per saber exactament per on entren i per on se'n van els diners.

Els clients de BBVA tenen a la seva disposició una àmplia gamma d'eines per ajudar-los a complir els seus objectius d'estalvi:

  • Les eines El meu dia a dia, Les meves metes i pressupostos permeten controlar també de manera directa les despeses i factures.
  • L'eina Pressupostos permet seleccionar una o diverses categories per establir un pressupost i l'import límit per a aquest mes o els següents.
  • L'eina Les meves metes, disponible a l'app BBVA o a bbva.es, serveix per crear metes d'estalvi i conèixer o dissenyar itineraris per portar-los a terme.
  • L'eina El meu dia a dia permet revisar les finances dia a dia. L'opció afegida de controlar igualment els moviments permet d'una passada conèixer al detall el perfil de les despeses i, en conseqüència, poder eliminar-les. Una guardiola virtual t'ajuda a portar un compte d'estalvi diari.

Aquest tipus d'eines no només t'ajudaran a fer amb els teus estalvis coses que et semblaven impossibles, sinó també a coordinar les despeses i els ingressos de l'economia familiar davant l'arribada d'un nadó.

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA