4. Ajuda per part o adopció múltiple

És un pagament únic per part o adopció múltiple (quan neixen o s'adopten a la vegada dos fills o més). Si algun dels nadons està afectat amb una discapacitat igual o superior al 33%, computa el doble.

Requisits

  • Residir legalment en territori espanyol.
  • No tenir dret a prestacions d'aquesta mateixa natura en qualsevol altre règim públic de protecció social. 

Beneficiaris

Pot demanar l'ajuda qualsevol dels pares a les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de la localitat on resideix la unitat familiar.

  • Si viuen junts, s'han de posar d'acord sobre qui la demana. Si no arriben a un acord, es concedeix de manera sistemàtica a la mare.
  • Si no viuen junts, l'ha de demanar el progenitor que en té la guàrdia i custòdia. 

Quantia

Per calcular l'ajuda, es té en compte el salari mínim interprofessional (SMI) de l'any del part i el nombre de fills nascuts o adoptats junts.

  • Si es tenen 2 fills: es multiplica per 4 l'SMI.
  • Si es tenen 3 fills: es multiplica per 8 l'SMI.
  • Si es tenen 4 o més fills: es multiplica per 12 l'SMI.

5. Ajudes per a llar d'infants

La llar d'infants és una de les despeses més elevades que han d'afrontar els pares treballadors amb fills menors de 3 anys.

En aquesta etapa, l'educació no és obligatòria, per la qual cosa l'oferta de llars d'infants públiques és molt més reduïda que la d'escoles i instituts i no cobreix la demanda real.

Les ajudes econòmiques per a la llar d'infants depenen de les comunitats autònomes. La quantitat i els requisits varien molt depenent del lloc. Convé consultar les condicions a l'òrgan administratiu que gestioni els serveis socials a la vostra comunitat autònoma i, per de cas, també preguntar si hi ha alguna ajuda a l'ajuntament en què s'ha empadronat l'infant.

Tot el contingut de Baby Planner, a la teva app de BBVA